FANDOM


Tyrant Red Dragon Archfiend
レッド・デーモンズ・ドラゴン・タイラント
TyrantRedDragonArchfiend-TDIL-EN-UR-1E
 Tên Nhật レッド・デーモンズ・ドラゴン・タイラント
 Tên Nhật (rōmaji) Reddo Dēmonzu Doragon Tairanto
 Tên Nhật (Dịch) Red Daemon's Dragon Tyrant
 Tên Hàn 레드 데몬즈 드래곤 타이란트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 16172067
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.