FANDOM


Ultimate Insect LV1
アルティメット・インセクト LV(レベル)
 Tên Nhật (Kana) アルティメット・インセクト
LV
レベル1
 Tên Nhật (Chuẩn) アルティメット・インセクト LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Insekuto Reberu Wan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 49441499
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác