FANDOM


Ultimate Insect LV5
アルティメット・インセクト LV(レベル)
 Tên Nhật (Kana) アルティメット・インセクト
LV
レベル5
 Tên Nhật (Chuẩn) アルティメット・インセクト LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Insekuto Reberu Faibu
 Tên Hàn 얼티미트인섹트LV5
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 900
 Mã số 34830502
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên