FANDOM


Ultimate Insect LV5
アルティメット・インセクト LV(レベル)
 Tên Nhật (Kana) アルティメット・インセクト
LV
レベル5
 Tên Nhật (Chuẩn) アルティメット・インセクト LV
レベル
 Tên Nhật (rōmaji) Arutimetto Insekuto Reberu Faibu
 Tên Hàn 얼티미트인섹트LV5
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 900
 Mã số 34830502
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác