FANDOM


Ultimate Obedient Fiend
(ぜっ)(たい)(ふく)(じゅう)()(じん)
 Tên Nhật (Kana)
ぜっ
たい
ふく
じゅう
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜっ
たい
ふく
じゅう
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Zettai Fukujū Majin
 Tên Nhật (Dịch) Absolutely Obedient Devil
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 32240937
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác