FANDOM


Ultimate Obedient Fiend
(ぜっ)(たい)(ふく)(じゅう)()(じん)
 Tên Nhật (Kana)
ぜっ
たい
ふく
じゅう
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぜっ
たい
ふく
じゅう
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Zettai Fukujū Majin
 Tên Nhật (Dịch) Absolutely Obedient Devil
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 3500 / 3000
 Mã số 32240937
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên