FANDOMUmbral Horror Ghoul
アンブラル・グール
UmbralHorrorGhoul-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật アンブラル・グール
 Tên Hàn 엄브럴 구울
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 0
 Mã số 07152333
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác