FANDOMUmbral Horror Will o' the Wisp
アンブラル・ウィル・オ・ザ・ウィスプ
UmbralHorrorWillotheWisp-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật アンブラル・ウィル・オ・ザ・ウィスプ
 Tên Hàn 엄브럴 윌 오 더 위스프
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 70546737
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác