FANDOM


Underground Arachnid
()(てい)のアラクネー
UndergroundArachnid-DPC5-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ていのアラクネー
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
のアラクネー
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 63465535
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác