FANDOM


Union Hangar
ユニオン(かく)(のう)()
UnionHangar-OP04-EN-SR-UE
 Tên Việt Kho Trữ Liên Hợp
 Tên Nhật (Kana) ユニオン
かく
のう
 Tên Nhật (Chuẩn) ユニオン格
かく
のう
 Tên Nhật (rōmaji) Yunion Kakunōko
 Tên Hàn 유니온 격납고
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 66399653
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác