FANDOM


United Front
(きょう)(どう)(せん)(せん)
UnitedFront-GENF-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょう
どう
せん
せん
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
どう
せん
せん
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōdō Sensen
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 86474024
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]