FANDOM


Unmasked Dragon
破面竜(ネイキッド・ドラゴン)
UnmaskedDragon-NECH-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
破面竜
ネイキッド・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 破面竜
ネイキッド・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1100
 Mã số 24218047
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên