FANDOM


Uraby
ワイルド・ラプター
Uraby-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Dã Thú
 Tên Nhật ワイルド・ラプター
 Tên Nhật (rōmaji) Wairudo Raputā
 Tên Nhật (Dịch) Wild Raptor
 Tên Hàn 와일드랩터
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 01784619
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.