FANDOM


Uraby
ワイルド・ラプター
Uraby-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Dã Thú
 Tên Nhật ワイルド・ラプター
 Tên Nhật (rōmaji) Wairudo Raputā
 Tên Nhật (Dịch) Wild Raptor
 Tên Hàn 와일드랩터
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur
 CÔNG / THỦ 1500 / 800
 Mã số 01784619
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác