FANDOM


Ô phía trên bên phải trong hình dưới là nơi mà Mộ bài của bạn (墓地(ぼち) Bochi) được đặt mặt-ngửa trong mọi thời điểm. Nó thường có màu-xám và nằm phía trên Vùng Dao động màu đỏ của bạn.

Newfield