FANDOM


Ô phía trên bên phải trong hình dưới là nơi mà Mộ bài của bạn (墓地(ぼち) Bochi) được đặt mặt-ngửa trong mọi thời điểm. Nó thường có màu-xám và nằm phía trên Vùng Dao động màu đỏ của bạn.

Newfield

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.