FANDOM


Ô phía trên bên phải trong hình dưới là nơi mà Mộ bài của bạn (墓地(ぼち) Bochi) được đặt mặt-ngửa trong mọi thời điểm. Nó thường có màu-xám và nằm phía trên Vùng Dao động màu đỏ của bạn.

Newfield

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên