Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Vùng Quái thú

7.161bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Vùng Quái thú

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

モンスターゾーン
trước đó: モンスターカードゾーン

Rōmaji

Monsutāzōn
trước đó: Monsutākādozōn

Tiếng Anh

Monster Zone
trước đó: Monster Card Zone

Vùng Quái thú/Monster Zones (モンスターゾーン Monsutāzōn), trước đó là Monster Card Zones (モンスターカードゾーン Monsutākādozōn), là 5 ô màu nâu mờ ở giữa như mô tả trong bức ảnh này. Bạn chỉ có thể chơi, tại một thời điểm , 5 lá Bài Quái thú và/hoặc Quái thú Tokens . Nếu tất cả 5 Vùng Quái thú đã hết chỗ, bạn không thể Triệu hồi quái thú khác, trừ khi bạn Hi sinh 1 hay nhiều quái thú trong số chúng trước hoặc sử dụng chúng cho Triệu hồi Dung hợp/Tế lễ/Đồng bộ/Xyz .

Một số lá bài, chẳng hạn như "Ojama King", "Ojama Knight", và "Ground Collapse" ảnh hưởng đến số lượng Vùng Quái thú có thể sử dụng.

Newfield.png

Tham khảo

  1. "Master Rule 3 Overview". Konami. http://www.yugioh-card.com/hk/howto/master_rule_3.php?lang=cn-t.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên