FANDOM


VWXYZ-Dragon Catapult Cannon
VWXYZ(ヴィトゥズィ)-ドラゴン・カタパルトキャノン
VWXYZ-DragonCatapultCannon.png
Nhóm liên quan VWXYZ
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Fusion/Effect
ATK/DEF 3000/2800
Mã số 84243274
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"VW-Tiger Catapult" + "XYZ-Dragon Cannon"
Lá này chỉ có thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn bằng cách loại ra ngoài những lá bài ghi phía trên mà bạn điều khiển. (Không dùng "Polymerization"). Một lần trong lượt, loại ra ngoài 1 lá bài đối phương điều khiển. Khi lá này tấn công, bạn có thể chuyển đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu tấn công. (Hiệu ứng Lật mặt không thể kích hoạt tại thời điểm này.)
English Description
"VW-Tiger Catapult" + "XYZ-Dragon Cannon"
This card can only be Special Summoned from your Extra Deck by removing from play the above cards you control. (You do not use "Polymerization"). Once per turn, remove from play 1 card your opponent controls. When this card attacks, you can change the battle position of the attack target. (Flip Effects are not activated at this time.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên