FANDOM


Valkyrian Knight
バルキリー・ナイト
ValkyrianKnight.jpg
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1900/1200
Mã số 99348756
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Đối phương không thể chọn mục tiêu quái Loại-Warrior để tấn công, trừ "Valkyrian Knight". Khi lá này bị tiêu diệt trong chiến đấuđưa vào Mộ bài: Bạn có thể loại ra ngoài 1 quái Loại-Warrior và lá này từ Mộ bài của bạn để chọn mục tiêu 1 quái Loại-Warrior Cấp 5 sao trở lên trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên