FANDOM


Vampire Hunter
ヴァンパイア・キラー
VampireHunter
Nhóm liên quan Vampire
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/1600
Mã số 80485722
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Vào lúc bắt đầu Bước Thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với quái thú ÁM: Hủy quái thú đó.
English Description
At the start of the Damage Step, if this card battles a DARK monster: Destroy that monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên