FANDOM


Vampire Vamp
ヴァンプ・オブ・ヴァンパイア
VampireVamp-MP15-EN-SR-1E
 Tên Nhật ヴァンプ・オブ・ヴァンパイア
 Tên Nhật (rōmaji) Vanpu Obu Vanpaia
 Tên Nhật (Dịch) Vamp of Vampire
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 82962242
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.