FANDOM


Vanguard of the Dragon
(りゅう)(せん)(ぺい)
VanguardoftheDragon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 1700/1300
Mã số 77135531
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại-Dragon từ tay bạn vào Mộ bài; lá này tăng thêm 300 ATK. Khi lá này bạn điều khiển được đưa vào Mộ bài của bạn bởi hiệu ứng bài của đối phương: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Thường Loại-Dragon trong Mộ bài đôi bên; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
You can send 1 Dragon-Type monster from your hand to the Graveyard; this card gains 300 ATK. When this card you control is sent to your Graveyard by your opponent's card effect: You can target 1 Dragon-Type Normal Monster in either player's Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên