Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Vanity's Call

7.503bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Vanity's Call
虚無を呼ぶ呪文(ヴァニティー・コール)
VanitysCall-CDIP-EN-C-1E.jpg
 Tên Việt Tiếng Gọi Hư Không
 Tên Nhật (Kana)
虚無を呼ぶ呪文
ヴァニティー・コール
 Tên Nhật (Chuẩn) 虚無を呼ぶ呪文
ヴァニティー・コール
 Tên Nhật (rōmaji) Vanitī Kōru
 Tên Nhật (Dịch) Vanity Call
 Tên Hàn 배너티 콜
 Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
 Thuộc tính Phản hồi Counter.svg
 Mã số 24838456
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên