FANDOM


Vanity's Ruler
虚無の統括者(ヴァニティー・ルーラー)
VanitysRuler-CP08-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
虚無の統括者
ヴァニティー・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 虚無の統括者
ヴァニティー・ルーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Vanitī Rūrā
 Tên Nhật (Dịch) Vanity Ruler
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1600
 Mã số 72634965
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác