Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Vanity's Ruler

7.232bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Vanity's Ruler
虚無の統括者(ヴァニティー・ルーラー)
VanitysRuler-CP08-EN-C-UE.jpg
 Tên Nhật (Kana)
虚無の統括者
ヴァニティー・ルーラー
 Tên Nhật (Chuẩn) 虚無の統括者
ヴァニティー・ルーラー
 Tên Nhật (rōmaji) Vanitī Rūrā
 Tên Nhật (Dịch) Vanity Ruler
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1600
 Mã số 72634965
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên