FANDOM


Vermillion Dragon Mech
灼銀の機竜(ドラッグ・オン・ヴァーミリオン)
VermillionDragonMech-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Việt Long Khí Châu Sa
 Tên Nhật (Kana)
灼銀の機竜
ドラッグ・オン・ヴァーミリオン
 Tên Nhật (Chuẩn) 灼銀の機竜
ドラッグ・オン・ヴァーミリオン
 Tên Nhật (rōmaji) Doraggu On Vāmirion
 Tên Nhật (Dịch) Drag On Vermillion
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1800
 Mã số 66698383
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.