FANDOM


Vijam the Cubic Seed
(ほう)(かい)(いん)ヴィジャム
VijamtheCubicSeed-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
いんヴィジャム
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
いん
ヴィジャム
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkai'in Vijamu
 Tên Nhật (Dịch) Vijam the Direction World Seed
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 15610297
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác