FANDOM


Vision HERO Trinity
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) トリニティー
VisionHEROTrinity-GENF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー トリニティー
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
トリニティー
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Torinitī
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 46759931
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên