FANDOM


Vision HERO Trinity
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) トリニティー
VisionHEROTrinity-GENF-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Viễn Tưởng Đồng Tam Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー トリニティー
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
トリニティー
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Torinitī
 Tên Hàn 비전 히어로 트리니티
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 46759931
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác