FANDOM


Vision HERO Trinity
V・HERO(ヴィジョンヒーロー) トリニティー
VisionHEROTrinity-GENF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
V・HERO
ヴィジョンヒーロー トリニティー
 Tên Nhật (Chuẩn) V・HERO
ヴィジョンヒーロー
トリニティー
 Tên Nhật (rōmaji) Vijon Hīrō Torinitī
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 46759931
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.