FANDOM


Void Purification
()(こう)する(れん)(ごく)
VoidPurification-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
こうする
れん
ごく
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
する煉
れん
ごく
 Tên Nhật (rōmaji) Sokō suru Rengoku
 Tên Nhật (Dịch) Rising Purgatory
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 61965407
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]