Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Vola-Chemicritter Methydraco

7.161bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Vola-Chemicritter Methydraco
(ちょう)()(ごう)(じゅう)メタン・ハイド
VolaChemicritterMethydraco-INOV-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
ごう
じゅうメタン・ハイド
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
ごう
じゅう
メタン・ハイド
 Tên Nhật (rōmaji) Chōkagōjū Metan Haido
 Tên Nhật (Dịch) Super Chemical Beast Methane Hyd
 Tên Hàn 초화합수 메탄 하이드
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Beast-Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 38026562
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên