FANDOM


Volcanic Counter
ヴォルカニック・カウンター
VolcanicCounter-SDOK-EN-C-1E
 Tên Nhật ヴォルカニック・カウンター
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Kauntā
 Tên Hàn 볼캐닉카운터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1300
 Mã số 66436257
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác