FANDOM


Volcanic Doomfire
ヴォルカニック・デビル
VolcanicDoomfire-CT04-EN-ScR-LE
 Tên Việt Ác Ma Hoả Sơn
 Tên Nhật ヴォルカニック・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Volcanic Devil
 Tên Hàn 볼캐닉데블
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1800
 Mã số 32543380
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác