FANDOM


Volcanic Doomfire
ヴォルカニック・デビル
VolcanicDoomfire-CT04-EN-ScR-LE
 Tên Việt Quỷ Lửa Diệt Vong
 Tên Nhật ヴォルカニック・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Volcanic Devil
 Tên Hàn 볼캐닉데블
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1800
 Mã số 32543380
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.