FANDOM


Volcanic Hammerer
ヴォルカニック・ハンマー
VolcanicHammerer-FOTB-EN-C-1E
 Tên Nhật ヴォルカニック・ハンマー
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Hanmā
 Tên Nhật (Dịch) Volcanic Hammer
 Tên Hàn 볼캐닉해머
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 54514594
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác