FANDOM


Volcanic Hammerer
ヴォルカニック・ハンマー
VolcanicHammerer-FOTB-EN-C-1E
 Tên Nhật ヴォルカニック・ハンマー
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Hanmā
 Tên Nhật (Dịch) Volcanic Hammer
 Tên Hàn 볼캐닉해머
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1500
 Mã số 54514594
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.