FANDOM


Volcanic Queen
ヴォルカニック・クイーン
VolcanicQueen-LODT-EN-C-UE
 Tên Việt Hỏa Hậu
 Tên Nhật ヴォルカニック・クイーン
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Kuīn
 Tên Hàn 볼캐닉퀸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 63014935
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.