FANDOM


Volcanic Queen
ヴォルカニック・クイーン
VolcanicQueen-LODT-EN-C-UE
 Tên Việt Hỏa Hậu
 Tên Nhật ヴォルカニック・クイーン
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Kuīn
 Tên Hàn 볼캐닉퀸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1200
 Mã số 63014935
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác