FANDOM


Volcanic Recharge
ヴォルカニック・チャージ
VolcanicRecharge-FOTB-EN-C-1E
 Tên Nhật ヴォルカニック・チャージ
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Chāji
 Tên Nhật (Dịch) Volcanic Charge
 Tên Hàn 볼캐닉 차지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 33725271
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.