FANDOM


Volcanic Rocket
ヴォルカニック・ロケット
VolcanicRocket-SDOK-EN-C-1E
 Tên Nhật ヴォルカニック・ロケット
 Tên Nhật (rōmaji) Vorukanikku Roketto
 Tên Hàn 볼케닉 로켓
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1400
 Mã số 76459806
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác