FANDOM


Voltic Bicorn
ボルテック・バイコーン
VolticBicorn-DREV-EN-UR-1E
 Tên Nhật ボルテック・バイコーン
 Tên Nhật (rōmaji) Borutekku Baikōn
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 13995824
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác