FANDOM


Vulcan Dragni the Cubic King
(ほう)(かい)(てい)ヴァルカン・ドラグニー
VulcanDragnitheCubicKing-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
ていヴァルカン・ドラグニー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
てい
ヴァルカン・ドラグニー
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaitei Varukan Doragunī
 Tên Nhật (Dịch) Vulcan Dragni the Direction World King
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 77387463
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.