FANDOM


Vulcan Dragni the Cubic King
(ほう)(かい)(てい)ヴァルカン・ドラグニー
VulcanDragnitheCubicKing-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
ていヴァルカン・ドラグニー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
てい
ヴァルカン・ドラグニー
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkaitei Varukan Doragunī
 Tên Nhật (Dịch) Vulcan Dragni the Direction World King
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 77387463
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác