FANDOM


229px-VylonDisigma-TF06-JP-VG

Vylon Disigma

"Vylon" (ヴァイロン Vairon) là một archetype được ra mắt trong Duel Terminal - Vylon Descends!! và tập trung vào việc sử dụng các Bài phép Trang bị. Những quái thú xuất hiện như thiên thần, những người máy giống con người, tất cả đều có Thuộc tính-QUANG, và Loại là Fairy, Machine, hoặc Thunder. Biểu tượng của chúng là một quả cầu có màu vàng cam, thường được trang trí bằng vàng. Tên các lá bài của archetype này được dựa trên khái niệm toán học và hằng số. Các Tuner của archetype này được hình thành và đặt tên theo ba chiều của hình học ("Prism", "Cube", "Sphere", "Tetra[hedron]", "Stella [Octangula]"), và các Quái thú Union được đặt tên theo chiều thứ tư ("Tesseract", "Pentachloro [pentachoron]"). Năm Quái thú Đồng bộ Vylon có tên theo phát âm ngữ âm của một chữ cái Hy Lạp. Một số thì có cơ thể giống như tên của chúng ("Vylon Epsilon", "Vylon Sigma", "Vylon Omega"), trong khi một số khác thì có một vài bộ phận trên cơ thể chúng là giống với tên của chúng ("Vylon Alpha", "Vylon Delta"), và tất cả đều có một số La mã tương ứng với thứ tự của chúng trong bảng chữ cái Hy Lạp bằng văn bản theo chiều dọc ở trên ngực. Quái thú Xyz của nhóm này, "Vylon Disigma", được đặt theo tên một chữ cái Hy Lạp cổ xưa.

Tất cả Bài phép Trang bị Vylon chỉ có thể trang bị cho Quái thú Vylon và có thêm một hiệu ứng thứ hai cho phép người chơi có thể tìm kiếm các Bài phép Trang bị Vylon khác khi chúng được gửi từ sân chơi vào Mộ bài trong khi đang ngửa-mặt. Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của chúng, vì nó cho phép Vylon có thể giữ lợi thế bằng các lá bài Phép thuật của chúng, miễn là có bài Phép thuật Vylon khác trong Bộ bài.

Trong Duel Terminal - Judgment of Omega!!, Bốn Vylon Tuner (Cấp độ 1 đến 4) được giới thiệu là có khả năng là được xem như Bài phép Trang bị khi được gửi từ Vùng Quái thú vào Mộ bài (ngay cả khi sử dụng cho Triệu hồi Đồng bộ) với cái giá là 500 Điểm Gốc, mỗi quái thú sẽ cung cấp cho bạn một hiệu ứng khác nhau khi chúng làm Bài phép Trang bị. Trong Duel Terminal - Xyz Startup!!, Vylon đem đến hai [Quái thú Union có thể trang bị cho Quái thú Vylon khác để tăng thêm hiệu ứng khi quái thú được trang bị tiêu diệt quái thú khác thông qua chiến đấu, và đây cũng là Duel Terminal đầu tiên Vylon có Quái thú Xyz, "Vylon Disigma".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.