FANDOM


Vylon Hept
ヴァイロン・ハプト
VylonHept
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF 1800/800
Mã số 00168917
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chỉ định 1 Bài Quái thú "Vylon" bạn điều khiển đang làm Bài Trang bị làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Thế Phòng thủ ngửa-mặt. Trục xuất nó khi nó rời sân chơi.
English Description
Once per turn: You can target 1 "Vylon" Monster Card you control that is an Equip Card; Special Summon that target in face-up Defense Position. Banish it when it leaves the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên