FANDOM


Vylon Sigma
ヴァイロン・シグマ
VylonSigma.png
Nhóm liên quan Vylon
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fairy/Synchro/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 48370501
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner Thuộc tính QUANG + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner Thuộc tính QUANG

Khi lá bài này tuyên bố tấn công, nếu nó là quái thú duy nhất bạn điều khiển: Bạn có thể trang bị cho nó 1 Bài phép Trang bị từ Bộ bài của bạn vào lá bài ngửa-mặt này.

English Description
1 LIGHT Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters

When this card declares an attack, if it is the only monster you control: You can equip 1 Equip Spell Card from your Deck to this face-up card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên