FANDOM


W-Wing Catapult
(ダブル)-ウィング・カタパルト
WWingCatapult-DR04-NA-C-UE
 Tên Việt W - Phi Cơ Tập Kích
 Tên Nhật (Kana)
ダブル-ウィング・カタパルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ダブル
-ウィング・カタパルト
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Uingu Kataparuto
 Tên Hàn W-윙 캐터펄트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 96300057
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.