Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

W-Wing Catapult

7.194bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
 
W-Wing Catapult
(ダブル)-ウィング・カタパルト
300px
 Tên Nhật (Kana)
ダブル-ウィング・カタパルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ダブル
-ウィング・カタパルト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG LIGHT.svg
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Machine / Union
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 96300057
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên