FANDOM


W-Wing Catapult
(ダブル)-ウィング・カタパルト
WWingCatapult-DR04-NA-C-UE
 Tên Việt W - Phi Cơ Tập Kích
 Tên Nhật (Kana)
ダブル-ウィング・カタパルト
 Tên Nhật (Chuẩn)
ダブル
-ウィング・カタパルト
 Tên Nhật (rōmaji) Daburu Uingu Kataparuto
 Tên Hàn W-윙 캐터펄트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Union
 CÔNG / THỦ 1300 / 1500
 Mã số 96300057
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên