FANDOM


Waltz Token
ワルツトークン
WaltzToken-DAR-EN-VG
 Tên Việt Vũ Công Nhân Bản
 Tên Nhật ワルツトークン
 Tên Nhật (rōmaji) Warutsu Tōkun
 Tên Hàn 왈츠 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ ??? UNKNOWN
 Cấp sao ? CG Star Unknown
 Loại ? / Token
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác