FANDOM


BlackLusterSoldierEnvoyoftheEveningTwilight

Chiến binh truyền thuyết, sứ giả của Ánh sángBóng tối.

Warrior (Japanese: (せん)() Senshi) có lẽ là một Loại Quái thú đa năng nhất, và đó cũng là Loại Quái thú phổ biến nhất trong trò chơi. Warrior mang hầu hết các Hệ quái thú, chủ yếu vẫn là THỔ, ÁMQUANG.

Loại-Warrior thường mang hình dạng người trong số các quái thú của trò chơi, bao gồm các warrior, fighter và soldier.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.