FANDOM


Watch Dog
(ばん)(けん)-ウォッチドッグ
WatchDog-NECH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ばん
けん-ウォッチドッグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ばん
けん
-ウォッチドッグ
 Tên Hàn 번견-워치도그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA FIRE.svg
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 86889202
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên