FANDOM


Water Element
ウォーター・エレメント
WaterElement-B01-JP-C
 Tên Nhật ウォーター・エレメント
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 900 / 700
 Mã số 03732747
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác