FANDOM


Water Girl
ウォーター・ガール
WaterGirl-V4-JP-C
 Tên Nhật ウォーター・ガール
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 1250 / 1000
 Mã số 55014050
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác