Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Waterdragon Fairy

7.508bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Waterdragon Fairy
ウンディーネ
300px
 Tên Nhật ウンディーネ
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY WATER.svg
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 1100 / 700
 Mã số 66836598
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Unlimited TCG Unlimited

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên