FANDOMWatt là con chó, vật nuôi của Sakaki Yuya trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Tạo hình

Ngoại hình

Watt được tạo hình từ Chó săn vịt.

Từ Nguyên

Tên của Watt cùng với hình mẫu từ Kilo thành từ "kilowatt".

Tiểu sử

Yu-Gi-Oh! ARC-V

The morning of his Duel with Michio Mokota, Yuya exited the restroom of his house and was greeted by En, Core, Kilo, Watt and two unnamed cats. Yuya speculated that the two new cats were strays picked up his mother.[1]

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 16: "Siêu Đầu Bếp Thiên tài "Mokota Michio""

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.