Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Watt (nhân vật)

6.811bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Watt
Watt
Tiếng Anh
  • Watt
Trong Anime

Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 16:

Xuất hiện trong
Anime

Yu-Gi-Oh! ARC-V

Watt (nhân vật)

Watt là con chó, vật nuôi của Sakaki Yuya trong anime Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Tạo hình

Ngoại hình

Watt được tạo hình từ Chó săn vịt.

Từ Nguyên

Tên của Watt cùng với hình mẫu từ Kilo thành từ "kilowatt".

Tiểu sử

Yu-Gi-Oh! ARC-V

The morning of his Duel with Michio Mokota, Yuya exited the restroom of his house and was greeted by En, Core, Kilo, Watt and two unnamed cats. Yuya speculated that the two new cats were strays picked up his mother.[1]

Tham khảo

  1. Yu-Gi-Oh! ARC-V tập 16:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên