Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Wattcancel

7.238bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Wattcancel
エレキャンセル
Wattcancel.png
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter.svg
Mã số 56993276
Mô tả Hiệu ứng
Khi đối phương chuẩn bị Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú, vứt 1 quái thú "Watt", ngăn chặn triệu hồi và huỷ
English Description
When your opponent would Normal or Special Summon a monster: Discard 1 "Watt" monster; negate the Summon and destroy it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên