FANDOM


Wattdragonfly 
 エレキトンボ
Wattdragonfly
Nhóm liên quan  Watt
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO  2
Chủng  Thunder/ 
ATK/DEF  900/100
Mã số  97885363
Loại Hiệu ứng  Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này bị huỷ diệt bởi bài của đối phương ( cả trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bài), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệtquái thú Watt từ bộ bài bạn
English Description
 If this card is destroyed by your opponent's card (either by battle or bycard effect), you can Special Summon 1 "Watt" monster from yourDeck.
[[Category: ]]


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.