FANDOM


Wattgiraffe
 エレキリン
Wattgiraffe.png
Nhóm liên quan  Watt
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Thunder/ Effect
ATK/DEF 1200/100
Mã số  00402568
Loại Hiệu ứng  ContinuousTrigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp. Khi lá này gây Thiệt hại Chiến đấu cho đối phương bằng đòn tấn công trực tiếp, đối phương không thể kích hoạt hiệu ứng của bất kì Phép, Bẫy, hay Quái thú Hiệu ứng nào cho đến Lượt kết thúc của lượt này.
English Description
This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack, your opponent cannot activate the effects of any Spell, Trap, or Effect Monster Cards until the End Phase of this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên