FANDOM


Wattgiraffe
エレキリン
Wattgiraffe-TSHD-EN-SR-1E
 Tên Việt Lôi Điện - Hươu Cao Cổ
 Tên Nhật エレキリン
 Tên Nhật (rōmaji) Erekirin
 Tên Nhật (Dịch) Elecgiraffe
 Tên Hàn 일렉기린
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 100
 Mã số 00402568
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác