FANDOM


Watthopper
エレキリギリス
Watthopper.jpeg
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 61380658
Loại Hiệu ứng Continious
Mô tả Hiệu ứng
Đối phương không thể chọn quái thú "Watt" mặt-ngửa khác trên sân làm mục tiêu tấn công, hoặc chọn mục tiêu chúng bằng hiệu ứng bài.
English Description
Your opponent cannot select another face-up "Watt" monster on the field as an attack target, or target them with card effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên