FANDOM


Watthopper
エレキリギリス
Watthopper
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 0/0
Mã số 61380658
Loại Hiệu ứng Continious
Mô tả Hiệu ứng
Đối phương không thể chọn quái thú "Watt" mặt-ngửa khác trên sân làm mục tiêu tấn công, hoặc chọn mục tiêu chúng bằng hiệu ứng bài.
English Description
Your opponent cannot select another face-up "Watt" monster on the field as an attack target, or target them with card effects.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.