FANDOM


Wattkey
エレキー
Wattkey
Nhóm liên quan Watt
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 53193261
Mô tả Hiệu ứng
quái thú "Watt" mặt ngửa bạn điều khiển có thể tấn công trực tiếp đối phương trong lượt này
English Description
Face-up "Watt" monsters you control can attack your opponent directly this turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên