FANDOM


Wavering Eyes
()れる(まな)()
WaveringEyes-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ゆれる
まな
ざし
 Tên Nhật (Chuẩn)
れる眼
まな
 Tên Nhật (rōmaji) Yureru Manazashi
 Tên Hàn 흔들리는눈빛
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 31222701
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.