FANDOM


Wavering Eyes
()れる(まな)()
WaveringEyes-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ゆれる
まな
ざし
 Tên Nhật (Chuẩn)
れる眼
まな
 Tên Nhật (rōmaji) Yureru Manazashi
 Tên Hàn 흔들리는눈빛
 Loại bài Bài Phép SPELL.svg
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play.svg
 Mã số 31222701
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Cấm
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên