FANDOM


Wavering Eyes
()れる(まな)()
WaveringEyes-CORE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ゆれる
まな
ざし
 Tên Nhật (Chuẩn)
れる眼
まな
 Tên Nhật (rōmaji) Yureru Manazashi
 Tên Hàn 흔들리는눈빛
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 31222701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]